Metoda Direct

Metoda Direct koncentruje się głównie na rozwijaniu umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mówionym (angielskim, lub niemieckim). Na zajęciach słuchacz odpowiada na serie pytań zadawanych przez lektora w naturalnym tempie, tak jak ma to miejsce podczas typowej, codziennej konwersacji. Wielokrotne powtórki materiału pomagają skutecznie utrwalić poprawne formy zdaniowe i zapamiętać nowe słowa. Podstawowym celem metody jest nauka języka poprzez jego używanie, a nie klasyczne „wkuwanie” teoretycznych zasad i regułek.