O naszej szkole

Szkoła językowa PERFECT SCHOOL powstała w styczniu 1996 roku. Jej celem jest oferowanie racjonalnego systemu nauki języka ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO odpowiadającego realnym potrzebom komunikacyjnym słuchaczy oraz otwartego na pojawiające się na rynku, nowe rozwiązania metodyczne.

Nasza szkoła gwarantuje ci wysoki standard edukacji i konkurencyjne ceny. W Perfect School zwracamy szczególną uwagę na każdego ucznia i upewniamy się, że nasi uczniowie będą w pełni zadowoleni. Każdego roku nasz zespół ciężko pracuje, aby stworzyć stymulujące i rozwijające programy dla uczniów na wszystkich poziomach i w każdym wieku.

Nasze sprawdzone tradycje pozwalają nam na użycie udowodnionych metod, które dają wyjątkowe rezultaty. Innowacyjne techniki używane w procesie edukacyjnym czynią go efektywnym i aktualnym. Dlatego podejścia tradycyjne i innowacyjne mogą być połączone dla dobra naszych uczniów.

Perfect School jest jedyną szkołą językową w Raciborzu, oferującą kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego metodą Direct, koncentrującą się głównie na szybkim rozwijaniu praktycznej umiejętności posługiwania się językiem mówionym. Metoda ta wspomagana jest platformą internetową dla języka angielskiego.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o oferowanych przez nas programach edukacyjnych.

Metoda Direct

Metoda Direct koncentruje się głównie na rozwijaniu umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mówionym (angielskim, lub niemieckim). Na zajęciach słuchacz odpowiada na serie pytań zadawanych przez lektora w naturalnym tempie, tak jak ma to miejsce podczas typowej, codziennej konwersacji. Wielokrotne powtórki materiału pomagają skutecznie utrwalić poprawne formy zdaniowe i zapamiętać nowe słowa. Podstawowym celem metody jest nauka języka poprzez jego używanie, a nie klasyczne "wkuwanie" teoretycznych zasad i regułek.