fbpx

Nieobecność – zajęcia indywidualne – przypomnienie!

UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z regulaminem kursów, w przypadku nieobecności na zajęciach indywidualnych, Klient jest zobowiązany do poinformowania Szkoły o tym fakcie najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia (mailem, sms-em, lub telefonicznie na nr 796681001). Brak powyższej informacji we wskazanym terminie powoduje UZNANIE LEKCJI ZA PRZEPROWADZONĄ.