fbpx

1 listopada jest wolny od zajęć lekcyjnych

W pozostałe dni tygodnia zajęcia odbywają się zgodnie z planem.