Zajęcia indywidualne

KURSY INDYWIDUALNE

dotyczy kursów języka angielskiego i niemieckiego

Ilość osób na zajęciach Opłata za zajęcia 60 minut od 1 osoby Opłata za zajęcia 90 minut od 1 osoby
1 70 zł 95 zł
2 45 zł 60 zł
3 40 zł 53 zł

 OD POWYŻSZYCH CEN PRZYSŁUGUJE RABAT ZA TERMINOWĄ PŁATNOŚĆ W WYSOKOŚCI 5 ZŁ OD LEKCJI!!!

ZASADY PŁATNOŚCI I UCZESTNICTWA W KURSIE
  • Opłata wnoszona jest za jeden miesiąc kalendarzowy z góry, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
  • Klient może zrezygnować z uczestnictwa w kursie po każdym opłaconym miesiącu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Szkoły o tym fakcie najpóźniej do dnia ostatniej lekcji w opłaconym okresie.
  • Klient ma prawo odwoływania zaplanowanych zajęć z ważnych przyczyn losowych. Odwołane zajęcia są odrabiane w dodatkowym terminie w miesiącu bieżącym, lub następnym.
  • Klient jest zobowiązany do powiadomienia Szkoły o swojej nieobecności najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień zajęć; w przeciwnym razie zajęcia są uznane za przeprowadzone.
  • W przypadku zajęć w mini-grupach 2-3 osobowych, nieobecność Klienta na przeprowadzonych zajęciach nie jest refundowana.
  • Metoda nauczania, ilość zajęć, poziom zaawansowania i tematyka kursu ustalana jest indywidualnie z Klientem.